Naujienos


UAB „Meksas“ įgyvendina projektą „UAB „Meksas“ eksporto plėtra naujose rinkose“ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0263). Pagrindinis projekto tikslas – padidinti UAB „Meksas“ produkcijos eksporto apimtis. Įgyvendinant projektą numatoma vykti į devynias tarptautines parodas, kuriose bus populiarinamas įmonės vardas, pristatyta įmonės gaminama produkcija, užmegzti kontaktai, nauji verslo ryšiai. Projekto įgyvendinimas teigiamai įtakos visą įmonės veiklą – augs įmonės pardavimai, didės konkurencingumas ir žinomumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto finansavimas – 45.000,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. liepos mėn. iki 2021 m. balandžio mėn.UAB „Meksas“ šiuo metu įgyvendina projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Meksas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0052). Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto įgyvendinimo metu bus investuojama į švaresnes gamybos technologijas, atnaujinami produktai, kurie įgaus daugiau aplinkai draugiškų savybių, bus pradėti gaminti nauji produktai iš atliekų, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, padidės darbo našumas ir gaminių kokybiniai parametrai.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 1.200.465,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. spalio 22 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.UAB „Meksas“ įgyvendina projektą „UAB “Meksas” technologinių ekoinovacijų diegimas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0019). Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni gamybinė įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 898 057,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. liepos 17 d.