ES projektai

Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas diegiant netechnologines inovacijas UAB Meksas Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0003

Priemonė: Eko-inovacijos LT
Projekto vertė: 90.500 EUR
Skirtas finansavimas: 44.500 EUR
Šis projektas yra pradedamas norint sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai vykdant produkcijos gamybą. Tam tikslui reikalinga įsivertinti esamą ir planuojamą poveikį aplinkai, sukurti (atnaujinti) įmonės gaminius per visą jų būvio ciklą, taip pat Įsidiegti veikloje aplinkosaugos vadybos sistemą.
Projekte bus vykdomos 3 veiklos:

  1. Diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus
  2. Atliekamas gamybos technologijų auditas
  3. Ekologiškas gaminių projektavimas
    Projekto trukmė – 15 mėn.


UAB „Meksas“ įgyvendina projektą „UAB „Meksas“ eksporto plėtra naujose rinkose“ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0263). Pagrindinis projekto tikslas – padidinti UAB „Meksas“ produkcijos eksporto apimtis. Įgyvendinant projektą numatoma vykti į devynias tarptautines parodas, kuriose bus populiarinamas įmonės vardas, pristatyta įmonės gaminama produkcija, užmegzti kontaktai, nauji verslo ryšiai. Projekto įgyvendinimas teigiamai įtakos visą įmonės veiklą – augs įmonės pardavimai, didės konkurencingumas ir žinomumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto finansavimas – 45.000,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. liepos mėn. iki 2021 m. balandžio mėn.


UAB „Meksas“ šiuo metu įgyvendina projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Meksas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0052). Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto įgyvendinimo metu bus investuojama į švaresnes gamybos technologijas, atnaujinami produktai, kurie įgaus daugiau aplinkai draugiškų savybių, bus pradėti gaminti nauji produktai iš atliekų, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, padidės darbo našumas ir gaminių kokybiniai parametrai.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 1.200.465,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. spalio 22 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.


UAB „Meksas“ įgyvendina projektą „UAB „Meksas” technologinių ekoinovacijų diegimas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0019). Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni gamybinė įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 898 057,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. gegužės 18 d. iki 2021 m. kovo 17 d.


UAB „Meksas“ pagrindinė veikla plastikinių detalių statybos pramonei gamyba, plastikinių pakabų gamyba, chemijos pramonėje naudojamų plastikinės pakuotės kamščių gamyba, užsakomoji gamyba. Šiuo metu gamyba vykdoma tik iš dalies automatizavus procesus. Todėl buvo atliktas įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų technologinis auditas. Jo išvados rekomendavo, kad būtinas gamybos valdymo ir plastiko apdirbimo procesų skaitmeninimas. Pagrindinės problemos: a) gamybos proceso metu nepakankamai efektyviai panaudojamos medžiagos ir energija, žemas darbo našumas b) neišnaudojamos galimybės pradėti gaminti naujus gaminius iš gamybos procese susidarančių plastiko atliekų. Problemos priežastys – nepakankamos įmonės investicijos į pramonės skaitmenines technologijas. Atsižvelgiant į tai, įmonė nusprendė įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Meksas“. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Meksas“ diegs pramonės skaitmenines technologijas. Projekto įgyvendinimas leis įmonei padidinti darbo našumą, gaminių spektrą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Projektu planuojama įsigyti ir įdiegti įranga leis sumažinti gamybos sąnaudas, efektyviau naudoti resursus, taikyti pažangiausius sprendimus gaminių gamybos srityje.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto finansavimas – 811.982,00 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. gegužės 4 d. iki 2022 m. balandžio 15 d.


Uždaroji akcinė bendrovė „Meksas“ įgyvendina projektą Modernių gamybos technologijų diegimas UAB „Meksas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0151). Projekto tikslas – įdiegti modernias gamybos technologijas. Planuojama įsigyti ir įdiegti plastiko liejimo įranga leis sumažinti gamybos sąnaudas, efektyviau naudoti resursus, taikyti pažangiausius sprendimus plastiko gaminių gamybos srityje. Sėkmingas projekto įgyvendinimas leis padidinti darbo našumą, gaminių spektrą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

Projekto finansavimas – 68 900,00 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. lapkričio 07 d. iki 2021 m. birželio 30 d.


Uždaroji akcinė bendrovė „Meksas“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „Meksas“ Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0048.

Projekto tikslas – įsidiegti saulės jėgainę, siekiant naudoti energiją įmonės vidiniams poreikiams tenkinti. Įrangos įdiegimas leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą, mažinti produkcijos savikainą, didinti įmonės konkurencingumą rinkoje. Projektas taip pat darys teigiamą įtaką aplinkai, nes prisidės prie gamtos išteklių saugojimo.

Projekto biudžetas: 411 764,00 EUR, Projekto finansavimas – 247 058,00 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto trukmė: 12 mėnesių.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto “Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.